Noclegi nad Pośną

Regulamin rezerwacji i zasady pobytu

W naszym domu razem z nami mieszkają psy i koty. W związku z tym, że zarówno po domu jak i po ogrodzie poruszają się bez uwięzi, kontakt z nimi jest nieunikniony. W wydzielonej części ogrodu mieszkają pszczoły, które raczej są zajęte swoimi sprawami. No ale…
„Klient nasz Pan” i „Płacę to wymagam” nie są dla nas uznaną zasadą bądź zwyczajem. „Nasz dom – nasze zasady” – tym się kierujemy goszcząc Państwa w swoim domu.
A więc osoby, którym taka sytuacja nie odpowiada lub są uczulone na zwierzęta, prosimy o przemyślenie dokonania rezerwacji.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z poniższym regulaminem i zasadami pobytu. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Regulamin rezerwacji

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości od 30% ceny pobytu, jednak nie mniej niż wynosi cena jednej doby. Wpłaty prosimy dokonać na konto:
  Tomasz Łuczak
  50 1870 1045 2078 1066 9257 0001
  tytułem: opłata za pobyt w terminie …
 2. Płatności zadatku należy dokonać do 2 dni roboczych od momentu rezerwacji lub w uzgodnionym terminie
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji
 4. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy „Noclegi nad Pośną”
 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez turystę rezerwacji pobytowej
 6. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu objętego rezerwacją opłata za pobyt nie podlega zwrotowi
 8. W przypadku przyjazdu mniejszej liczby osób niż wynikająca z rezerwacji zadatek oraz opłata za pobyt nie podlega zwrotowi

Zasady pobytu

 1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Na początku i na końcu pobytu należy sprawdzić stan pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem
 3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem
 4. W pokojach obowiązuje zakaz przestawiania wyposażenia, oraz przenoszenia go pomiędzy pokojami
 5. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości
 6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat
 7. Gospodarze wskazują miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Prosimy nie wjeżdżać na teren posesji
 8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty
 9. Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie
 10. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia jakichkolwiek awarii, usterek, oraz szkód zastałych lub wyrządzonych w wynajmowanym pokoju jak i całym obiekcie
 11. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i drzwi wejściowych, zobowiązany jest zwrócić je w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty
 12. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do domu, oraz furtki na teren posesji
 13. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna
 14. Ze względu na komfort państwa i naszych przyszłych gości w całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie jest możliwe używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek i maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju. Zabronione jest również wnoszenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń
 16. W godzinach 22:00-7:00 obowiązuje cisza nocna
 17. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
  Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie , która narusza ww pkt. regulaminu
 18. Rodzice, niezależnie od stosowanych metod wychowawczych, przebywając w „Noclegi nad Pośną” mają obowiązek dostosować się do panujących zasad i zadbać o to, by dzieci nie zakłócały spokoju innych gości. Bieganie, skakanie i krzyki, zarówno w części wspólnej jak i w pokojach jest niedopuszczalne.
  Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie , która narusza ww pkt. regulaminu
 19. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą gości o jego przestrzeganie

Zasady pobytu zwierząt

 1. W „Noclegi nad Pośną” mogą przebywać zwierzęta gości. Wymaga to akceptacji właścicieli obiektu przy dokonywaniu rezerwacji.
  Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej).
 2. W „Noclegi nad Pośną” mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Zastrzegamy sobie prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003 nr 77 poz 687)
 3. Zwierzęta muszą być pod pełną kontrolą właściciela
 4. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych Gości
 5. Przyjmujemy zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne i ważne co najmniej do ostatniego dnia pobytu szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie)
 6. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać: smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia
 7. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie i inne niezbędne wyposażenie dla zwierzęcia
 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie kocy, ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżkach, krzesłach, fotelach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju
 9. Jeżeli pościel, materac, podłoga lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez właścicieli
 10. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia obiektu i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia
 11. Zwierzęta powinny być wyprowadzane na smyczy lub lince pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób
  uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia lub spowodowania zagrożenia dla innych osób i zwierząt na terenie posesji
 12. Właściciele psów są zobowiązani do wyprowadzania psów w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren posesji. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby
 13. W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzę terenu posesji właściciel zobowiązany jest niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie
 14. W przypadku, gdy gospodarz będzie miał uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, gospodarz będzie starał się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju gościa ,również z ewentualną pomocą odpowiednich służb, i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia
 15. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą gości o jego przestrzeganie
Życzymy udanego wypoczynku