Noclegi nad Pośną

Regulamin rezerwacji i zasady pobytu

W naszym domu razem z nami mieszkają psy i koty. W związku z tym, że zarówno po domu jak i po ogrodzie poruszają się bez uwięzi, kontakt z nimi jest nieunikniony. A więc osoby, którym taka sytuacja nie odpowiada lub są uczulone na zwierzęta, prosimy o przemyślenie dokonania rezerwacji.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z poniższym regulaminem. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Regulamin rezerwacji

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Wysokość zadatku uzależniona jest od długości pobytu i wynosi od 30% do 50% ceny pobytu, jednak nie mniej niż wynosi cena jednej doby. Wpłaty prosimy dokonać na konto:
 2. Nest Bank
  Tomasz Łuczak
  50 1870 1045 2078 1066 9257 0001
  tytułem: opłata za pobyt w terminie ...
 3. Płatności zadatku należy dokonać do 2 dni od momentu rezerwacji lub w uzgodnionym terminie
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji
 5. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy "Noclegi nad Pośną"
 6. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez turystę rezerwacji pobytowej
 7. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu objętego rezerwacją opłata za pobyt nie podlega zwrotowi
 9. W przypadku przyjazdu mniejszej liczby osób niż wynikająca z rezerwacji zadatek oraz opłata za pobyt nie podlega zwrotowi

Zasady pobytu

 1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Na początku i na końcu pobytu należy sprawdzić stan pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem
 3. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem
 4. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości
 5. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat
 6. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Prosimy nie wjeżdżać na teren podwórka
 7. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty
 8. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie
 9. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i drzwi wejściowych, zobowiązany jest zwrócić je w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty
 10. Prosimy o zamykanie bramy wjazdowej na teren posesji
 11. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych pokojach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami
 12. Opiekun ma obowiązek sprzątać po swoim pupilu, oraz odpowiada za wyrządzone przez niego szkody
 13. Zabronione jest wypuszczanie zwierząt bez nadzoru
 14. Ze względu na komfort państwa i naszych przyszłych gości w całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie jest możliwe używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek i maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju. Zabronione jest również wnoszenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń
 16. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy
 17. Przy korzystaniu z grilla należy zachować szczególną ostrożność, ze względu bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska
 18. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą gości o jego przestrzeganie
Życzymy udanego wypoczynku