Noclegi nad Pośną

Regulamin pobytu

W naszym domu razem z nami mieszkają psy i koty. W związku z tym, że zarówno po domu jak i po ogrodzie poruszają się bez uwięzi, kontakt z nimi jest nieunikniony. A więc osoby, którym taka sytuacja nie odpowiada lub są uczulone na zwierzęta, prosimy o przemyślenie dokonania rezerwacji.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z poniższym regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Opłatę za pobyt należy uiścić na początku pobytu.
3. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy "Noclegi nad Pośną".
4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez turystę rezerwacji pobytowej.
5. Na początku i na końcu pobytu należy sprawdzić stan pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
6. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
8. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
9. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Prosimy nie wjeżdżać na teren podwórka.
10. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty.
11. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
12. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i drzwi wejściowych, zobowiązany jest zwrócić je w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
13. Prosimy o zamykanie bramy wjazdowej na teren posesji.
14. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych pokojach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
15. Opiekun ma obowiązek sprzątać po swoim pupilu, oraz odpowiada za wyrządzone przez niego szkody.
16. Zabronione jest wypuszczanie zwierząt bez nadzoru.
17. Ze względu na komfort państwa i naszych przyszłych gości w całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie jest możliwe używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek i maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju. Zabronione jest również wnoszenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
19. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
20. Przy korzystaniu z grilla należy zachować szczególną ostrożność, ze względu bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska.
21. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą gości o jego przestrzeganie.